Thông tin Dự án

Bảng thông tin điện tử trên màn hình LCD cho Khách sạn Nikko Hanoi.  Quản trị thông tin qua giao diện web sử dụng công nghệ .NET và XML.  Hiển thị nội dung theo logic thời gian sử dụng Flash.