Đa phương tiện

dayboox
Permalink Gallery

Dayboox

Dayboox

Đoạn giới thiệu cho ứng dụng Dayboox.

furama-villas
Permalink Gallery

Furama Villas Flash Brochure

Furama Villas Flash Brochure

Trang giới thiệu Furama Villas sử dụng Flash.

nikko-lcd-screen
Permalink Gallery

Nikko Hotel Information Panel

Nikko Hotel Information Panel

Bảng thông tin điện tử trên màn hình LCD cho Khách sạn Nikko Hanoi.  Quản trị thông tin qua giao diện web sử dụng công nghệ .NET và XML.  Hiển thị nội dung theo logic thời gian sử dụng Flash. 

melia-fb-book
Permalink Gallery

Melia Food & Beverage Book

Melia Food & Beverage Book

Food & Beverage DVD for Melia Hanoi Hotel.

Nukote Company Profile DVD
Permalink Gallery

Nukote Company Profile DVD

Nukote Company Profile DVD

DVD thông tin doanh nghiệp cho Công ty Nukote, Singapore.