Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

  • 7672cover
    Permalink Gallery

    26 mẫu lý lịch giúp bạn cơ hội phát triển nghề nghiệp

26 mẫu lý lịch giúp bạn cơ hội phát triển nghề nghiệp

Sơ yếu lý lịch chính là phương tiện để bản tiếp thị bản thân cho công việc. Khi được trình bày một cách tốt nhất, nó giúp bạn tỏa [...]
  • 3144flat1
    Permalink Gallery

    29 mẫu giao diện người dùng cho thiết kế di động

29 mẫu giao diện người dùng cho thiết kế di động

Điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến và được sử dụng trong mọi hoạt động thường ngày. Ngày càng có nhiều người sử dụng chúng để tạo [...]