Điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến và được sử dụng trong mọi hoạt động thường ngày. Ngày càng có nhiều người sử dụng chúng để tạo ra nội dung, chụp ảnh, chia sẻ tin tức qua các mạng xã hội, đánh dấu các địa điểm trải nghiệm hoặc tự giải trí, học tập tri thức mới qua Internet.

Danh sách các tính năng và khả năng ứng dụng của những công cụ cõ bỏ túi này ngày càng nhiều. Một sự ảnh hưởng đã trở nên gây nghiện từ khá lâu.

Thêm nữa, ai cũng có thể tham gia và đóng góp vào quá trình này mà không nhất thiết phải là nhà thiết kế hay phát triển ứng dụng. Mạng toàn cầu cho phép có những lựa chọn để hiện thực hóa ý tưởng của bạn. Ở đây chúng ta xem xét đến khía cạnh thiết kế, hay cụ thể hơn, về các thiết kế giao diện cho ứng dụng di động. Chúng thực sự là những công cụ tuyệt vời có thể mang lại những lợi ích đáng kể khi được sử dụng đúng đắn. Hãy tìm nhiểu các thiết kế này đến từng chi tiết và tự khám phá xem bạn có thể ứng dụng chúng ra sao, hoặc sử dụng vào mục đích được giấy phép cấp phát.

Hiển nhiên rằng những thiết kế miễn phí này có thể được sử dụng vào nhiều mục đích, ngay cả khi bạn có tham gia vào lĩnh vực thiết kế ứng dụng di động hay không, bạn vẫn có thể sử dụng bộ sưu tập này như là một nguồn cảm hứng lý tưởng. Toàn bộ các thiết kế dưới đây đều mới được thực hiện và thể hiện xu hướng hiện đại. Vậy hãy thưởng thức và tận dụng chúng hiệu quả nhất theo cách của bạn.

UI Kit Re-app

ui kit

Tác giả: Anton Skugarov
Tính năng: Buttons, screens
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Marvel Resources

marvel

Tác giả: Murat Mutlu
Tính năng: PSD, Sketch files
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng lưu trữ

Ero UI

ero

Tác giả: Radek Jedynak
Tính năng: Calendar, weather widget
Giấy phép: Miễn phí cho mục đích phi thương mại

Mobile UI Kit

mobile

Tác giả: NIMIUS
Tính năng: Navigation, calendar widget
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng lưu trữ

iPhone Gold UI Kit

gold

Tác giả: Tintins
Tính năng: Social media icons, profile
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng lưu trữ

UI

ui

Tác giả: Eldar Burnashev
Tính năng: Various screens and widgets
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Online Store Design

online store

Tác giả: Shab Majeed
Tính năng: Various screens
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Mobile Wireframe Kit

wireframe

Tác giả: PixPivot
Tính năng: Login form, buttons
Giấy phép: Miễn phí cho mục đích phi thương mại

Dribbble IOS App

dribbble

Tác giả: Creative Boxx
Tính năng: Several functional screens
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng lưu trữ

Facebook Messenger for iOS 7

facebook

Tác giả: Sanjay Patel
Tính năng: 3 screens
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Music Player

music

Tác giả: Anton Skugarov
Tính năng: Playlist, music player
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

iOs7 App Design Concept

map

Tác giả: Hector Pinkman
Tính năng: Map widget
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

iPhone Vector Wireframing Toolkit

wireframe2

Tác giả: Michelle
Tính năng: Keyboard, screens
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng lưu trữ

Flat Mobile App

flat

Tác giả: Asgar khan
Tính năng: 10 PSD templates
Giấy phép: Miễn phí cho mục đích phi thương mại

Flybi App

flybi

Tác giả: Moe Saad
Tính năng: Menu, login form
Giấy phép: Miễn phí cho mục đích phi thương mại

Paul McCartney ‘New’ Inspired Free App UI

paul

Tác giả: Ruaridh Currie
Tính năng: Charts, forms
Giấy phép: Miễn phí cho mục đích phi thương mại No Derivatives

iOs App for Like Shop

fashion

Tác giả: Lokesh Dave
Tính năng: Login form, estore screen
Giấy phép: Miễn phí cho mục đích phi thương mại

Travely iOS Mobile

travely

Tác giả: Alberto Valentin
Tính năng: Several functional screens
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

iBeacon App

ibeacon

Tác giả: Jana de Klerk
Tính năng: Flat style graphics
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Shopping App Notification Screen

shopping

Tác giả: Fuxxo Works
Tính năng: PSD template
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng lưu trữ

Music Application

music2

Tác giả: Charline Bestard
Tính năng: Music player
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng lưu trữ

Checkout Reimagined

checkout

Tác giả: George Vasyagin
Tính năng: PSD template
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng lưu trữ

Instagram for iOS Concept

instagram

Tác giả: Karl O’Brien
Tính năng: Instagram concept
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Social App

social

Tác giả: Alberto Valentin
Tính năng: 6 psd templates
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Flat UI Kit

flat ui

Tác giả: willy masrur
Tính năng: Widgets, panels
Giấy phép: Miễn phí cho mục đích phi thương mại

Soccer App

soccer

Tác giả: sm-artists
Tính năng: Several functional screens
Giấy phép: Miễn phí sử dụng lưu trữ

iOs UI Kit

ios

Tác giả: Georgian-Sorin Maxim
Tính năng: Semi-transparent screens
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Notify Login

notify

Tác giả: CreativeWings
Tính năng: Login form
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân

Online Store iPhone App Design

store

Tác giả: Ramotion
Tính năng: estore templates
Giấy phép: Miễn phí cho sử dụng cá nhân