Sơ yếu lý lịch chính là phương tiện để bản tiếp thị bản thân cho công việc. Khi được trình bày một cách tốt nhất, nó giúp bạn tỏa sáng trước nhà tuyển dụng hay những khách hàng quan trọng.

Lưu ý rằng ngay từ đầu, nhà tuyển dụng chưa gặp trực tiếp và nói chuyện với bạn. Mọi thông tin đều thông qua bản sơ yếu lý lịch của bạn. Trong những tình huống thông thường, nhà tuyển dụng luôn mong đợi các mẫu được trình bày theo truyền thống. Ngay cả đối với các nhà tuyển dụng tân thời, việc tuân thủ các thông lệ quen thuộc luôn giúp bạn tránh được những sai lầm.

Tập hợp dưới đây là những mẫu lý lịch mới nhất từ những nhà thiết kế được chọn lọc.

Bạn sẽ gặp những mẫu thể hiện sự đơn giản cùng với một vài mẫu đặc trưng chuyên biệt. Chúng có thể dễ dàng được tùy biến theo các thông tin của riêng bạn, hoặc bạn có thể căn cứ theo để tạo ra một bản trình bày đặc sắc thu hút sự chú ý theo cách của riêng bạn.

Hexagon Vita/Resume/CV

sven

Tác giả: Sven Kaiser
Bao gồm: InDesign document
Cấp phép sử dụng: Miễn phí

Resume Template

resume
Tác giả: Fernando Báez
Bao gồm: PSD template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

CV pack

cv
Tác giả: spovv
Bao gồm: PSD, AI templates
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho lưu trữ.

One Page Web Resume Template

one

Tác giả: Asif Aleem
Bao gồm: Web resume
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.

Resume Template

resume2

Tác giả: Tilman Roeder
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.

Simple Resume Templates In Vector Format

simple

Tác giả: Zee Que
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.

Resume Template

resume3
Tác giả: Georgian-Sorin Maxim
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.

Resume Template Version 2

resume4

Tác giả: Georgian-Sorin Maxim
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho lưu trữ.

Flat Resume Template

flat

Tác giả: Ahmad Firoz
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.

Minimal Resume Template V.01

minimal

Tác giả: blugraphic
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.

Resume Template

resume5
Tác giả: Ayoob Ullah
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.

Infographic resume

infographic

Tác giả: Kevin Cdnc
Bao gồm: PSD template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

Simple Resume

simple2

Tác giả: Bro Luthfi
Bao gồm: AI,PSD templates
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

Resume Template

resume template

Tác giả: Abdullah Al Mamun
Bao gồm: PSD template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho lưu trữ.

Clean interactive resume

clean

Tác giả: Ola Hamdy
Bao gồm: InDesign templte
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

A4 Print Mockup

a4
Tác giả: Maisie Everett
Bao gồm: A4 printable
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho lưu trữ và thương mại.

Swiss Style Resume Template

swiss

Tác giả: Mike Bradshaw
Bao gồm: PSD template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

resume template / CV

resume template2

Tác giả: Hans-Jørgen Løken
Bao gồm: InDesign mockup
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

Career Timeline

career

Tác giả: Karim Tarek
Bao gồm: PSD template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

CV Resume Template

cv2

Tác giả: Hadi Reda
Bao gồm: PSD template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí.

Fresh Resume/CV

resume6

Tác giả: Tina Helsinki
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

My Resume

resume template3

Tác giả: Fay Zodiac
Bao gồm: PSD template
Cấp phép sử dụng: Cho mục đích phi thương mại.

Resume Template

templ

Tác giả: Georgian-Sorin Maxim
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

Resume + Cover Letter

cover

Tác giả: Demorfoza
Bao gồm: AI template
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.

Resume + Resume Cover Letter ver.1

cover2

Tác giả: Demorfoza
Bao gồm: A4 format
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích phi thương mại.

Resume Template

vert

Tác giả: just creative ideas
Bao gồm: Vertical resume mockup
Cấp phép sử dụng: Miễn phí cho mục đích cá nhân.