Thông tin Dự án

Thùng đựng sơn nhựa Sơn Đỏ Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.