Thông tin Dự án

Website cho Công ty Cổ phần JIVC. Công ty Cổ phần JIVC là Liên doanh giữa Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế – Đầu tư Sản xuất (CIRI) (http://www.ciri.com.vn) thuộc Tổng công ty XDCTGT 8 (CIENCO8) của Việt Nam và Công ty TNHH hợp tác Israel – Việt Nam (IVC) (http://www.israel-vietnam.com/) của Israel. JIVC là cầu nối giữa Israel và Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, tư vấn đầu tư và xúc tiến thương mại v.v..

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế xây dựng website, máy chủ lưu trữ.