Thiết kế

Nukote Company Profile DVD
Permalink Gallery

Nukote Company Profile DVD

Nukote Company Profile DVD

DVD thông tin doanh nghiệp cho Công ty Nukote, Singapore.

Qbook Learning
Permalink Gallery

Q-Book Learning

Q-Book Learning

Sách học trực tuyến cho QBI International, USA

Workplace Training English
Permalink Gallery

Workplace English Training

Workplace English Training

DVD giới thiệu chương trình đào tạo Anh ngữ Workplace English Training.

perfect-world
Permalink Gallery

Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Giới thiệu cho trò chơi trực tuyến Thế Giới Hoàn Mỹ.

Halong Plaza Hotel
Permalink Gallery

Halong Plaza Hotel

Halong Plaza Hotel

Website cho khách sạn Halong Plaza. Nằm bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp, di sản thiên nhiên thế giới, khách sạn Hạ Long Plaza với 200 phòng ngủ, đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.