Thiết kế

son-do-tam-nong-logo
Permalink Gallery

Sơn Đỏ Tam Nông Logo

Sơn Đỏ Tam Nông Logo

Logo cho Sơn Đỏ Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

vietnam-lime-bag
Permalink Gallery

Vietnam Lime Bag

Vietnam Lime Bag

Túi đựng cho Vietnam Lime, Huong Hai Group.

vietnam-lime-brochure
Permalink Gallery

Vietnam Lime Brochure

Vietnam Lime Brochure

Brochure cho Vietnam Lime, Huong Hai Group.

halong-plaza-vip-card
Permalink Gallery

Halong Plaza VIP Card

Halong Plaza VIP Card

Thẻ VIP cho Khách sạn Halong Plaza.

phong-bi-gps-tracking
Permalink Gallery

Phong bì GPS Tracking

Phong bì GPS Tracking

Phong bì cho GPS Tracking Vietnam.