Đa phương tiện

Qbook Learning
Permalink Gallery

Q-Book Learning

Q-Book Learning

Sách học trực tuyến cho QBI International, USA

Workplace Training English
Permalink Gallery

Workplace English Training

Workplace English Training

DVD giới thiệu chương trình đào tạo Anh ngữ Workplace English Training.

perfect-world
Permalink Gallery

Thế Giới Hoàn Mỹ

Thế Giới Hoàn Mỹ

Giới thiệu cho trò chơi trực tuyến Thế Giới Hoàn Mỹ.

melia-ecommerce
Permalink Gallery

Melia Ecommerce Presentation

Melia Ecommerce Presentation

DVD báo cáo thương mại điện tử cho Khách sạn Melia Hanoi.